Regulamentul magazinului

Descărcați regulile magazinului online

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A MAGAZINULUI ONLINE SIZEER Aplicabile cu începere de la data de 17/09/2018

§ 1. Magazinul online

MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L. , o companie inregistrata in   Romania, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, sectiunea 2.1, Bucuresti 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/18257/2017, cod unic de inregistrare 38420303

Clientul poate contacta Vânzătorul în scris (pentru orice alte solicitări decât cele unde este prevăzută altă adresă) la adresa de corespondență:

MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L. , Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, sectiunea 2.1, Bucuresti 077190, Romania, sau prine-mail: contact@sizeer.com.

Operatorul datelor cu caracter personal ale Clientului, prelucrate în legătură cu vânzarile efectuate prin intermediul Magazinului Online, este Vânzătorul.

§ 2. Definiții

Termenii utilizați în Regulament înseamnă:

Client – persoană fizică, persoană juridică sau organizație care nu este o persoană juridică, dar careare capacitatea juridică de a face cumpărături în Magazin;

Consumator – Clientul, persoană fizică, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Codul Civil - Codul Civil român în vigoare;

Cont  Client  -  Contul  clientului  care  a  fost  înregistrat corect  în  Magazin.

Clientul se conectează la contul său prin intermediul unui login (nume de utilizator) setat (șir decaractere care diferențiază clientul de alți clienți) și al unei parole (șir de caractere necesare pentru autentificare, respectiv identificarea și verificarea fără ambiguitate a identității clientului în Magazin);

Curier - un operator poștal profesionist care livrează la cererea Vânzătorului produse cumpărate înmagazin;

Produs - produse oferite spre vânzare in Magazin;

Regulament – prezentul regulament al magazinului online al Vânzătorului;

Magazin/Magazin online - Platforma de comerț electronic a Vânzătorului cu ajutorul căreia Vânzătorul, în condițiile specificate în Regulament, oferă produsele sale spre vânzare prin mijloace electronice;

Showroom  SIZEER  -  magazinele  staționare  ale  Vânzătorului  sub marca Sizeer


serviciul de livrare și colectare personală a produselor, precum și efectuarea de returnări (retragerea din Contractul de Vânzare) sau reclamații privind produsele comandate în Magazin;

Vânzător - entitatea indicată la § 1 alin. 1 din acest Regulament, parte la Contract de Vânzare încheiatcu Clientul, care este, în același timp, și administratorul site-ului web al Magazinului;

Contract de Vânzare - un contract de vânzare de bunuri, în sensul Codului Civil, încheiat între Vânzătorși Client, în cadrul Magazinului;

Legislația drepturilor consumatorilor – Legislația română și europeană în materia protecției consumatorilor;

Comandă - Declarația de intenție a Clientului, în legătură cu încheierea Contractului de Vânzare, în carese specifică tipul și numărul de produse;

Politica de Confidențialitate – politica de confidențialitate a Magazinului, disponibilă aici.

§ 3. Dispoziții generale

Regulamentul prevede regulile de utilizare a Magazinului.

Clienții pot accesa Regulamentul în orice moment prin intermediul site-ului web al Magazinului online la adresa: https://sizeer.ro/regulamentul-magazinului și pot descărca Regulamentul în format PDF.

Magazinul poate fi utilizat doar prin acceptarea prezentului Regulament. Înregistrarea Contului Client și plasarea unei comenzi de către Client necesită confirmarea acceptării prevederilor prezentului Regulament prin așa-numita funcționalitate check-box. Lipsa acceptării acestui Regulament va face imposibilă plasarea unei Comenzi de către Client.

Toate produsele oferite în Magazin sunt noi, fără defecte și au fost plasate legal pe piață.

Vânzătorul vinde Produse prin intermediul Magazinului cu livrare pe teritoriul României. Toate Contractele de Vânzare se încheie în limba română.

Încheierea Contractului de Vânzare și acceptarea clauzelor acestuia se realizează prin trimiterea unei confirmări de Comandă la adresa de e-mail specificată de Client sau pe un alt suport durabil, sau prin trimiterea coletului cu Produsele împreună cu factura aferentă acestora.

§ 4. Regulile de utilizare a Magazinului

Clienții pot utiliza Magazinul prin crearea Contului Client, care colectează date și informații personale ale Clienților, în condițiile Politicii de Confidențialitate, cu privire la achizițiile făcute în Magazin. Pentru a înregistra un Cont Client, trebuie selectată opțiunea "Creează un cont" disponibilă pesite-ul Magazinului. Furnizarea de servicii în Contul Client este perpetuă. Clientul are dreptul să renunțe la Contul Client în orice moment, prin transmiterea către Vânzător a unei declarații de intenție cu privire la ștergerea acestuia. În acest scop, Clientul trebuie să contacteze Vânzătorul prin una din modalitățile prevăzute la § 1 din prezentul Regulament.


Pentru a trimite Comenzi către Magazin, Clientul trebuie să își dea consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale prin completarea formularului de înregistrare Cont Client, necesar pentrua încheia Contracte de Vânzare și prin confirmarea acordului de către Client (prin intermediulașa-numitei funcționalități check-box), în conformitate cu Regulamentul (UE)

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație aacestor date (GDPR).

Furnizarea de date cu caracter personal de către Client și consimțământul pentru prelucrarea acestoraeste voluntară, dar este necesară pentru finalizarea Comenzii de către Vânzător. În cazul consimțământului separat și expres al Clientului în scopuri de marketing (prin intermediul funcției așa-numitei check-box), datele sale personale vor fi prelucrate și plasate în baza de date în acestscop.

Fiecare Client are dreptul de a-și inspecta datele, posibilitatea de a solicita suplimentarea, actualizarea, corectarea și suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării sau ștergerea acestora. Dispozițiile detaliate care reglementează protecția datelor cu caracter personal sunt în Politica de Confidențialitate disponibilă la:

Clientul este responsabil pentru furnizarea de date cu caracter personal false. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula Comanda în cazul în care Clientul a furnizat informații inexacte, sauîn cazul în care aceste date ridică obiecții legitime cu privire la corectitudinea lor. În acest caz,Clientul va fi informat prin telefon sau prin poștă electronică privind motivul pentru anularea Comenzii. În această situație, Clientul are dreptul să i se explice toate circumstanțele legate de verificarea veridicității datelor furnizate și de anulare a Comenzii. În absența unor date care săpermită Vânzătorului să ia legătura cu Clientul, Vânzătorul va furniza orice explicație după ce a fost contactat de Client.

Clientul este responsabil pentru toate operațiunile care au fost efectuate folosind login-ul si parola,cu excepția cazului in care informațiile despre login sau parola au fost divulgate unei terțe persoane,fără vina Clientului. Vânzătorul se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura că numele de utilizator și parola nu vor fi divulgate din vina sa. Clientul se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura numele de utilizator și parola împotriva divulgării neautorizate către terți.

Vânzătorul nu va fi considerat responsabil dacă Clientul furnizează numele de utilizator sau parola unei terțe persoane. În cazul expirării, modificării sau ștergerii contului de e-mail furnizat de Client în timpul înregistrării Contului Client, Clientul trebuie să informeze Vânzătorul despre acest fapt.


Clientul declară că toate datele furnizate de acesta în scopul prelucrării Comenzii sunt adevărate,Vânzătorul nefiind obligat să verifice exactitatea și corectitudinea acestora.

§ 5. Plasarea și executarea Comenzilor

 

Vânzătorul face posibilă încheierea unui Contract de Vânzare prin plasarea unei Comenzi de către Client:

on-line, prin platforma Magazinului, disponibilă în mod continuu 7 zile pe săptămână;

Pentru a încheia un Contract de Vanzare prin intermediul Magazinului, Produsele ar trebui să fie alese folosind pașii descriși mai jos, pe baza mesajelor afișate pe site-ul Magazinului. Selecția Produselor comandate este făcută de Client prin adăugarea lor în coșul de cumpărături.

Până la apăsarea butonului "Cumpărați și plătiți" - Clientul poate modifica datele introduse, corecta erorile și schimba Produsele selectate.

După ce Clientul furnizează toate datele solicitate, va fi afișat un rezumat al Comenzii, care va conține informații referitoare la:

obiectul Comenzii (denumirea Produsului, marcă, dimensiune, culoare, cantitate);

prețul unitar și total al Produselor comandate, inclusiv costurile de livrare și costurile suplimentare(dacă există);

metoda de plată aleasă;

metoda și adresa de livrare a Produselor.

Pentru a trimite Comenzi este necesar să se confirme acceptarea Regulamentului și să se dea click pe butonul „cumpăr și plătesc”. Trimiterea Comenzii de către Client este o declarație de intenție de aîncheia un Contract de Vânzare cu Vânzătorul în conformitate cu Regulamentul.

După trimiterea Comenzii, Clientul primește un mesaj de poștă electronică: "Efectuat! Vedeți detaliile comenzii dvs." care va conține confirmarea tuturor elementelor esențiale ale Comenzii. În cazul indisponibilității Produselor care fac obiectul Comenzii Clientul este informat cu privire la starea comenzii și poate decide dacă dorește livrarea unei Comenzi parțiale ori anularea întregii Comenzi.

Contractul de Vânzare se consideră încheiat atunci când Clientul primește un mesaj de poștă electronică:"Comanda ta este pe drum".

Vor fi executate doar Comenzile plasate corect. Comanda plasată în mod corect înseamnă introducerea decătre Client a tuturor datelor necesare încheierii unui Contract de Vânzare și a punerii sale în aplicare. Comanda nu va fi procesată în cazul:

furnizării de către Client a unor date de contact incorecte sau neadevărate care împiedică prelucrarea Comenzii;

prezentării incorecte a Comenzii de către Client care împiedică prelucrarea acesteia;

deciziei obiective și rezonabile a Vânzătorului, în cazul comenzilor plasate de către un Client care încearcă să comită o fraudă (înțeleasă ca orice acțiune a Clientului în legătură cu prezentarea și prelucrarea Comenzilor care este împotriva legii, în special activități precum: încălcarea normelor de securitate ale Magazinului, folosirea platformei Magazinului contrar utilizării normale, utilizare a datelor de conectare ale altor persoane sau folosirea identității unei alte persoane);

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comenzile plasate de Clienți, ce incalcă detaliile prevazute în Regulamentul Magazinului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data plasării Comenzii. Vânzătorul se va strădui să contacteze Clientul pentru confirmare înainte de a anula Comanda.

Dacă se achiziționează mai multe Produse în cadrul unei singure Comenzi, Produsele comandate pot fi trimise Clientului în mai multe livrări. În această situație, Clientul nu suportă costuri suplimentare de livrare.

§ 6. Prețuri

Toate prețurile Produselor sunt exprimate în lei și includ TVA în cuantumul prevăzut de lege.

Promoțiile organizate în Magazin nu se cumulează, cu excepția cazului în care regulamentul unei anumite promoții stipulează altfel.

§ 7. Metode de livrare și de plată

 

Livrarea Produselor este limitată la teritoriul României.

Vânzătorul efectuează livrările Produselor comandate:

printr-un serviciu de curierat profesionist furnizat de un Curier cu livrare la adresa indicată de Client la plasarea Comenzii;

Clientul are opțiunea de a plăti prețul Produselor comandate în următoarele moduri:

plata anticipată înainte de eliberarea produselor către Client - plățile se efectuează prin intermediul sistemelor electronice de plată:

Plăți online (în avans)

Poti efectua plata online prin cardul bancar personal, in conditii de siguranta deplina.

Dupa trimiterea comenzii, vei fi directionat catre pagina Przelewy 24 pentru introducerea datelor de pecard. Poti sta fara griji, nu iti vom cere niciodata codul PIN!

Indiferent de valuta pe care o ai in cont, tranzactiile se fac in lei, la cursul de schimb al bancii tale.

Przelewy 24 (transfer online) al cărui operator este Pay Pro S.A. cu sediul în Poznan (60 -327), strada Kanclerska 15, PayPro SA este o instituție de plată internă înscrisă în registrul instituțiilor de plată autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, intrarea UKNF: IP24 / 2014

Przelewy 24

alte metode de plată electronică acceptate de Magazin;

în momentul primirii produselor de către Client:

numerar către Curier, în cazul livrării produselor prin intermediul serviciilor de curierat furnizate de Magazin.

Costurile de transport sunt disponibile pe pagina Magazinului: https://sizeer.ro/livrare-si-plata. În plus, costurile de livrare sunt indicate în momentul plasării Comenzii.

În cazul în care Clientul alege o metodă de plată anticipată prin intermediul unuia dintre sistemele electronice de plată, Comanda va fi prelucrată după ce Vânzătorul va primi o confirmare de primire a plății de la operatorul de sistem de plăți electronice.

Prin acceptarea Regulamentului, Clientul este de acord ca Vânzătorul să emită și să trimită facturi în formă electronică la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării sau la plasarea Comenzii. În același timp, Clientul declară că va primi facturile electronice de mai sus la adresa de email pe care o furnizează.

Termenul de livrare este de la 4 la 7 zile lucrătoare de la data trimiterii confirmării de către Client a încheierii Contractului de Vânzare menționat in Regulament. În cazuri excepționale, durata livrării poate fi prelungită până la 6 zile lucrătoare.

Clientul, la primirea Comenzii de la Curier, trebuie să verifice starea coletului expediat. În eventualitatea observării unei deteriorări sau manipulări a coletului, Vânzătorul recomandă ca un raportde daune să fie făcut în prezența Curierului de către Client, iar acesta din urmă să informeze Vânzătorul despre acest lucru.

În cazul în care Clientul nu este găsit la adresa furnizată, Curierul va face două încercări de acontacta Clientul, după care , comanda va fi returnată la Vânzător, care va rambursa prețul acesteia(dacă a fost plătit), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

§ 8. Dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare


Consumatorul,   în   conformitate   cu   Legislația   cu   privire  la   Drepturile

Consumatorului are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare fără a da nici un motiv în termen de 14 zile.

Termenul de retragere din Contractul de Vânzare expiră după 14 zile de la data la care Consumatorul sau terțul indicat de Consumator a intrat în posesia Comenzii. În cazul în care Contractul de Vânzare include mai multe Produse care sunt livrate în transporturi separate, termenul de retragere dinContractul de Vânzare va expira după 14 zile de la intrarea Consumatorului sau terțul indicat deConsumator în posesia Produselor livrate cu ultimul transport.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere din Contractul de Vânzare, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul la următoarea adresă: MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L. , Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, sectiunea 2.1, Bucuresti 077190, Romania (cu mențiunea„retragere din contract“) cu privire la decizia sa de a se retrage din Contractul de Vânzare, printr-odeclarație neechivocă de retragere din contract.

Consumatorul poate utiliza formularul de retragere a comenzii, care constituie Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Nu este obligatorie utilizarea lui.

Pentru a fi considerat în termenul limită de retragere din Contractul de Vânzare,

Consumatorul trebuie doar să trimită declarația în termenul limită, fără a fi necesar să returneze efectiv produsele în acest termen.

În cazul retragerii din Contractul de Vânzare în modul descris mai sus, contractul este considerat desființat.

Vanzatorul va rambursa toate plățile primite de la Consumator, inclusiv costurile de livrare a Comenzii(cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Magazin), imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încare Vânzătorul a fost informat cu privire la decizia Consumatorului de a-și exercita dreptul deretragere din Contractul de Vânzare.

Rambursarea se face de către Vânzător folosind aceleași metode de plată ca și cele utilizate deConsumator la efectuarea Comenzii, cu excepția cazului în care

Consumatorul acceptă o soluție diferită. Consumatorul poate indica numărul contului bancar la care Vânzătorul va rambursa costurile. În orice caz, Consumatorul nu va plăti nicio taxă în legătură cuaceastă rambursare. Vânzătorul poate să nu ramburseze costurile până la primirea Produsului sau pânăcând va fi furnizată dovada returnării Produsului, în funcție de evenimentul care apare primul.

Consumatorul este obligat să restituie Produsul Vânzătorului imediat, nu mai târziu de 14 zile de la datala care Contractul de vânzare a fost desființat. Termenul limită este îndeplinit dacă Consumatorul trimite înapoi Produsul returnat înainte de termenul limită de 14 zile la următoarea adresă: No Limit (SIZEER RETURN) c/o. FANCourier Oradea Hub, Str. Ogorului, nr. 3G, Oradea, 410554 Romania.

Consumatorul acoperă costurile directe ale returnării Comenzii ca urmare a desființării contractului(costurile de trimitere a Produsului către Vânzător). Vânzătorul nu acceptă colete trimise cu plata la livrare.

Consumatorul este responsabil pentru scăderea valorii Produsului ca urmare a utilizării acestuia într-unmod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.

În afară de drepturile Consumatorului menționate in Regulament.

Vânzătorul oferă tuturor Clienților dreptul suplimentar de a se retrage din Contractul de Vânzare, fără ada motive, prin trimiterea către Vânzător a unei declarații scrise în acest sens, în termen de 30 dezile de la data intrării Clientului în posesia Produselor.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare, cu excepția cazului în care o schimbare a fost necesară în gestionarea obișnuită, în scopul de verificării naturii, caracteristicilor și funcționalităților Produsului. Clientul trebuie să manipuleze Produsul și să îl testeze, în măsura încare el ar putea face acest lucru și prin achiziționarea în showroom (de ex. Clientul ar trebui să probeze Produsul, dar nu ar trebui să-l utilizeze). Dreptul de retragere din contract în termen de 30 dezile, pe principiile stabilite în Regulament, nu afectează sau limitează dreptul Clientului de a anula contractul în termen de 14 zile, fără a da nici un motiv, în conformitate cu Legislația privin dDrepturile Consumatorilor.

În cazul în care Clientul utilizează dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare fără a prezenta motive în termen de 30 de zile, se aplică prevederile din Regulament.

Clientul și Vânzătorul sunt obligați să returneze reciproc ceea ce au furnizat într-o stare nemodificată,cu excepția cazului în care era necesară o schimbare în limitele manipulării obișnuite.

Cheltuielile de returnare a Produsului către Vânzător în legătură cu retragerea din contract, în condițiile menționate in Regulament sunt acoperite de Client. Vânzătorul nu acceptă expedieri trimise cuplata la livrare. În caz de retragere efectivă din contract în condițiile prevăzute in Regulament, returnarea Produsului va fi acceptată, dacă Produsul este returnat conform prezentului Regulament, iarîn cel mult 14 zile, Clientul va primi o rambursare a sumei plătite pentru Comanda returnată.

§ 9. Reclamații despre Produse

 

Vânzătorul respectă obligația de a livra Produse fără defecte.

Vânzătorul este răspunzător față de Client în temeiul garanției pentru vicii aparente și ascunse conform Codului Civil, precum și în temeiul garanției legale

pentru conformitate, prevăzută de Legislația cu privire la Drepturile Consumatorului.

Reclamațiile din cadrul garanției pot fi raportate prin:

Depunerea reclamațiilor , prin utilizarea șablonului pe care Clientul l-a primit   împreună cu coletul (sau a șablonului disponibil aici ), în oricare din magazinele Sizeer din România  (lista magazinelor disponibile aici), însoțite de Produs și de   documentele de achiziție (factură) ale produsului » Trimiterea unei reclamații prin poștă/curier

Clientul va completa formularul de reclamație  pe care l-a primit împreună cu   coletul (sau a șablonului disponibil aici ).

Clientul va trimite Produsul împreună cu formularul de reclamație la adresa de

mai jos:

No Limit (SIZEER RETURN) c/o. FANCourier Oradea Hub

Str. Ogorului, nr. 3G, Oradea, 410554 Romania

Cu nota "Sizeer.ro - plângere"

Ca parte a reclamației, Clientul poate prezenta următoarele cereri: o nouă înlocuire a produsului,repararea produsului, reducerea prețului, retragerea din

Contractul de Vânzare (în cazul în care defectul este important).

Vânzătorul va răspunde reclamației Clientului în termen de 14 zile de la data primirii acesteia.

Clientul va completa toate informațiile necesare în formular (descarcă PDF document) pentru ca Vânzătorulsă ia în considerare reclamația (datele Clientului, o descriere a defectului, cererea prevăzută la punctul 4 de mai sus).

În cazul în Clientul transmite reclamația prin poștă/curier, costul trimiterii către Vânzător a reclamației va fi suportat de către Client.

Vânzătorul nu acceptă trimiterea coletului prin Poșta Română, cu ridicare de la oficiile poștale sau prinpoștă/curier cu plata la livrare.


În cazul unei reclamații soluționate favorabil, costurile aferente returnării bunurilor vă vor fi rambursate Clientului în același mod prevăzut pentru rambursul în cazul retragerii din Contractul de Vânzare.

La http://ec.europa.eu/consumers/odr este disponibilă o platformă on-line de soluționare a litigiilor între consumatori și comercianți. Această platformă permite consumatorilor să se familiarizeze cu informații generale cu privire la modulde soluționare a litigiilor care apar în legătură cu încheierea contractului, prin alte modalități decât de ferirea cazului, spre soluționare, instanțelor competente (de exemplu, prin mediere sau arbitraj).Prin platforma anterior menționată,

Consumatorul poate trimite o plângere la un organism alternativ de soluționare a litigiilor și să atașați documente relevante.

§ 10. Cerințe tehnice pentru utilizarea Magazinului

Utilizarea Magazinului este posibilă cu condiția ca sistemul IT utilizat de Client să îndeplinească cerințele tehnice minime:

browserul Internet Explorer versiunea 8.0 sau mai recentă, cu ActiveX activat, JavaScript, cookie-uri sau

browserul Mozilla Firefox versiunea 3.0 sau mai nou cu aplicații Java, JavaScript și module cookie activate sau

versiunea browserului Google Chrome versiunea 21.0 sau mai recentă

o rezoluție minimă a ecranului de 1280 × 720 pixeli.

Pentru a asigura siguranța Clienților și transmiterea de date în legătură cu serviciile furnizate în cadrul Magazinului, Vânzătorul întreprinde măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea siguranței serviciilor, în special măsuri de prevenire a achiziției și modificării datelor cu caracter personal de către persoane neautorizate.

Clientul care utilizează Magazinul este obligat în special să:

nu furnizeze sau transmită conținuturi interzise prin lege;

să folosească Magazinul într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de software sau alte dispozitive;

nu întreprindă acțiuni precum: trimiterea sau postarea informațiilor comerciale nesolicitate (spam) în numele Magazinului;

să utilizeze Magazinul într-un mod care nu care să nu afecteze alți Clienți ori

Vanzătorul;

să utilizeze Magazinul într-o manieră conformă cu prevederile legii în vigoare în România și cu prevederile Regulamentului;

Vânzătorul ia măsuri pentru a se asigura că Magazinul funcționează corect. Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la orice nereguli sau întreruperi în funcționarea Magazinului.


Toate reclamațiile legate de funcționarea Magazinului pot fi depuse de Client în scris la următoarea adresă: MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L. , Bucuresti 077190, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, sectiunea 2.1,Bucuresti, Romania, sau prin e-mail: Contac@sizeer.com. În plângere, Clientul ar trebui să furnizeze numele, adresa poștală, precum și tipul și data neregulilor legate de funcționarea a Magazinului.

Vânzătorul va examina reclamația în termen de 14 zile de la primirea acesteia și va informa Clientul cuprivire la soluționarea reclamației la adresa indicată în cuprinsul acesteia.

§ 11. Dispoziții finale

 

Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce și de a anula oferte, promoții și de a modifica prețurile Produselor în Magazin fără a aduce atingere drepturilor dobândite de Client, incluzând în specialtermenii Contractelor de Vânzare încheiate înainte de modificare.

În aspectele care nu sunt reglementate aici se aplică prevederile legislației în vigoare, în specialprevederile Codului civil, Legislația privind drepturile consumatorilor și Legea 365/2002 privindcomerţul electronic.

Prezentul Regulament nu exclude sau limitează drepturile Consumatorilor pe care aceștia le au în temeiul dispozițiilor obligatorii ale legii.

În cazul unui conflict între prevederile prezentului Regulament și dispozițiile obligatorii aleLegislației privind drepturile consumatorilor, aceste din urmă dispoziții sunt prioritare.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul din motive întemeiate. Motive întemeiate care să justifice modificarea Regulamentului includ, în special, o schimbare a legislației aplicabile, schimbarea organizațională a Vânzătorului, extinderea serviciilor prestate de Vânzător. Vanzatorul va informa clienții cu privire la noile regulamente pe cale electronică (indicate pe contul Clientului saula depunerea adrese de achiziții de e-mail), cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor regulamente. În lipsa acceptării noului Regulament Clientul are dreptul, în orice moment, să rezilieze contractul de cont încheiat cu Vânzătorul, prin transmiterea unei declarații de intenție către Vânzător pentru a șterge contul de client, în modalitățile de comunicare reglementate de prezentul

Regulament.

Comenzile plasate de Client înainte de intrarea în vigoare a noilor Regulamente vor fi puse în aplicarepe baza Regulamentului acceptat de Client în ziua plasării Comenzii.

Prezentul Regulament se aplică de la 17/09/2018


Anexa nr. 1

la Regulamentul Magazinului online SIZEER Formular de Retragere din Contractul de Vânzare

Acest formular trebuie completat și returnat numai dacă doriți să vă retrageți din Contractul de Vânzare.

+4 031 229 61 87

Showroom Sizeer

Mega Mall București

Strada Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, et. 1

Bucuresti

Subsemnatul, ........................................................................................................

Informez cu privire la retragerea din contractul de vânzare privind următoarele

produse comandate...............................................................................................

………………………………………………………....................................................

......................................, având numărul comenzii…………………………………. . Data comenzii: ......................................., Data primirii coletului……………………

Adresa: ………………………………….... .................................................. ............

Data:                                                                                                                                             Semnătura

[script]$(document).ready(function(){$('.si-question').click(function(){$(this).toggleClass('active');$(this).next('.si-answer').animate({height:"toggle"});});});[/script]
Înapoi!

Pentru a adapta site-ul la preferințele tale și pentru a-ți asigura maximul de confort pe durata navigării în magazinul nostru online, pagina utilizează fișiere tip cookie, care stochează informații despre conținutul publicitar, rețelele de socializare și eficiența serviciilor prestate. Prin accesarea site-ului nostru îți exprimi acordul cu privire la utilizarea fișierelor de tip cookie în conformitate cu Politica de confidențialitate și Politica cookies. Dorești să modifici condițiile de stocare sau de acces la cookie-uri? Poți face acest lucru în setările browser-ului.

Ok, accept
×
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});[/script]